Coaching op school

Soms komt een kind op school niet helemaal tot z'n recht. Dit kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Buro Kosmos kan zowel de leerling als de leerkracht (of ib-er) hulp en ondersteuning bieden. Hier zijn verschillende vormen in mogelijk en is zowel voor PO als VO. 

Op de subpagina's vind je meer informatie over de mogelijkheden.