Onderwijs of zorgarrangementen

Onderwijs of zorgarrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met een (complexere) problematiek.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in gegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient. Voor sommige kinderen is basisondersteuning niet genoeg. Zij hebben op school meer hulp, begeleiding of ondersteuning nodig.  

Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en school om de kinderen die dat nodig hebben in de klas extra aandacht te geven. Soms worden voor hen meer aanpassingen getroffen om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met ouders en samenwerkingsverband wordt dan bekeken welke ondersteuning of (tijdelijk) arrangement het beste is. 

 

Wat kan Buro Kosmos bieden op het gebied van onderwijs/zorg arrangementen?

 

Samen met de ouders en de school gaan we kijken wat de leerling precies nodig heeft. Dit kan zowel voor PO als VO.

Buro Kosmos kan individuele leerlingen (of eventueel kleine groepjes)  op school op een bepaald ontwikkelingsgebied begeleiden. Dit kan is de vorm van coaching maar ook speltherapie kan op school plaatsvinden. Dit alles natuurlijk ook weer vanuit holistisch & antroposofisch oogpunt. 

De expertise van Buro Kosmos ligt vooral bij: meer/hoogbegaafdheid, hsp, beelddenkers, (faal)angsten, autisme en sociale vaardigheden.