Speltherapie en wandelcoaching

Sommige kinderen kunnen hun gevoelens en gedachten beter verwoorden dan anderen. Sommige kinderen hebben moeite de juiste woorden te vinden of zijn verlegen bij mensen die ze niet goed kennen. Daarvoor is speltherapie een mooi alternatief.

Kinderen spelen. Omdat het leuk is, maar ook om te leren. Want door te proberen, situaties na te spelen en aan te passen, leren ze over gedrag, sociale situaties en gevoelens. Een kind speelt over wat het bezig houdt. Als speltherapeut ga ik mee in het spel van het kind om vanuit het spel te begrijpen waar het kind mee worstelt. Al spelend onderzoeken we samen het probleem. Omdat in spelen alles kan is, zijn er ook altijd oplossingen. In het spel, maar ook in de werkelijkheid werken die oplossingen door. Het is mooi om te zien hoe een kind door spelen oplossingen vindt die voor hem werken en het zelf de kracht vindt om met de situatie om te gaan. 

Het kind kiest zelf waar het mee wil spelen en wat het wil spelen. Ook hierin wordt hij/zij onvoorwaardelijk geaccepteerd. Zolang het veilig blijft mag het kind bepalen, heeft de regie en bepaalt wat er gespeeld wordt.  Bij het overschrijden van de grenzen, biedt ik als speltherapeut duidelijkheid, uitleg en een alternatief. Hij/zij is daardoor veilig én volkomen vrij om zich te uiten in het spel. Ik verdiep en verbreed het spel zodat we ook daadwerkelijk bij de kern van het probleem komen. We gaan vandaaruit op zoek naar  oplossingen.

Oudere kinderen verliezen vaak hun interesse in spel. Wel kunnen ook oudere kinderen en jongeren moeite hebben met de juiste woorden te kiezen. Pubers vinden het soms gênant of lastig om rechtstreeks te vertellen wat er speelt of wat hun hulpvraag is. Adolescenten hebben soms te veel prikkels in een praktijkomgeving.

Een vorm van coaching die dan uitkomst kan bieden is wandelcoaching. Deze heeft ongeveer dezelfde basisprincipes als speltherapie: al lopend en pratend over alles wat je tijdens het wandelen tegenkomt, voelt een kind zich vrij en veilig om zich te uitten. Hij/zij heeft de regie, waar we heenlopen, wat we zien en bespreken. Ik verbreed en verdiep het gesprek tot we bij de kern komen. Al wandelend en pratend komen we samen tot ideeën en oplossingen.