Speltherapie

 

Sommige kinderen kunnen hun gevoelens en gedachten beter verwoorden dan anderen. Sommige kinderen hebben moeite de juiste woorden te vinden of zijn verlegen bij mensen die ze niet goed kennen. Daarvoor is speltherapie een mooi alternatief.

Kinderen spelen. Omdat het leuk is, maar ook om te leren. Want door te proberen, situaties na te spelen en aan te passen, leren ze over gedrag, sociale situaties en gevoelens. Een kind speelt over wat het bezig houdt. Als speltherapeut ga ik mee in het spel van het kind om vanuit het spel te begrijpen waar het kind mee worstelt. Al spelend onderzoeken we samen het probleem. Omdat in spelen alles kan, zijn er ook altijd oplossingen. In het spel, maar ook in de werkelijkheid werken die oplossingen door. Het is mooi om te zien hoe een kind door spelen oplossingen vindt die voor hem werken en het zelf de kracht vindt om met de situatie om te gaan. 

Het kind kiest zelf waar het mee wil spelen en wat het wil spelen. Ook hierin wordt hij/zij onvoorwaardelijk geaccepteerd. Zolang het veilig blijft mag het kind bepalen, heeft de regie en bepaalt wat er gespeeld wordt.  Bij het overschrijden van de grenzen, biedt ik als speltherapeut duidelijkheid, uitleg en een alternatief. Hij/zij is daardoor veilig én volkomen vrij om zich te uiten in het spel. Ik verdiep en verbreed het spel zodat we ook daadwerkelijk bij de kern van het probleem komen. We gaan vandaaruit op zoek naar  oplossingen