Wat zijn sociale vaardigheden?

Iedereen heeft ze, maar niet iedereen weet ze even handig te gebruiken. De één weet zich beter een houding te geven in sociale situaties dan de ander. Ieder kind heeft deze sociale vaardigheden nodig om zich staande te houden in de maatschappij. Sommige kinderen ervaren problemen omdat zij erg afwachtend, verlegen of sociaal angstig zijn. Andere kinderen zijn juist agressief, houden zich niet aan de regels of zijn niet goed in het omgaan met conflicten. 

Waarmee kan ik je helpen?

    ik ga je helpen met het aanleren van vaardigheden waardoor je op een anderen manier contacten aan kunt gaan met leeftijdgenoten en/of volwassenen. We gaan werken aan het vergroten van  je zelfvertrouwen, nee durven zeggen en het ergens mee oneens durven zijn. Door het oefenen van concrete situaties (zoals bijvoorbeeld: kennismaken, nee zeggen, kritiek krijgen en geven, omgaan met pestgedrag..) zal je probleemoplossend vermogen op sociaal gebied vergroot worden. Door het aanleren van sociale denkpatronen, krijg je meer zicht op sociale situaties en je eigen rol daarin. Je komt daardoor beter tot je recht in sociale situaties.