(Faal)angst, spanning, boosheid. 

Angst: angsten zijn nuttig en beschermt de mens: als er gevaar dreigt is het maar goed dat iemand zich niet op zijn gemak voelt, onrustig is en reageert om het gevaar af te wenden. Dit natuurlijke mechanisme wordt echter een probleem als de mate van angst niet meer in verhouding staat tot de aanleiding, of als de bangheid blijft als er helemaal geen gevaar meer is. Het denken is door de bangheid ontregeld (bijvoorbeeld negatief zelfbeeld, piekeren) en dat heeft ook zijn weerslag op het gedrag (bijv. teruggetrokken, gespannen, vermijdend) en gevoel (bijv. onzeker, verdriet, weinig zelfvertrouwen). Faalangst betekent letterlijk ‘de angst om te falen’. Soms wordt het ook wel prestatieangst genoemd. Je bent bang dat je niet kunt voldoen aan eisen die door jezelf zijn opgelegd, of voor de eisen waarvan je denkt dat anderen die stellen. 

Spanning: kinderen kunnen gespannen raken door angsten. Maar er kunnen ook andere aanleidingen zijn. Kinderen staan in de moderne samenleving steeds meer onder druk. Van kinderen wordt verwacht dat ze het goed doen op school, dat ze een leuke hobby of sport uitoefenen en een druk sociaal leven leiden. Dit zorgt bij sommige kinderen voor spanning en stress. Stress bij kinderen komt onder meer tot uiting in symptomen als hoofdpijn, buikpijn, braken, concentratie problemen, boosheid, snel overprikkeld zijn, slaapproblemen, etc

Boosheid: De uiting van boosheid en de hevigheid daarvan heeft alles te maken met het karakter. Temperamentvolle kinderen uiten hun boosheid meestal fysiek en uitbundig/luid. Andere kinderen zullen hun boosheid misschien uitten door overal nee op te zeggen, te mokken of te zwijgen. Ook de leeftijd speelt een rol. Peuters uitten hun boosheid natuurlijk anders dan pubers. Woede uitbarstingen zijn een teken van onbehagen. Dit onveilige en onaangename gevoel kan door uiteenlopende redenen zijn ontstaan zoals angst, onzekerheid, frustratie, overprikkeling, verdriet etc. 

Waarmee kan ik jou helpen? 

We gaan samen na op welke momenten jij angst, spanning of boosheid ervaart. Door middel van bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, spellen, praten, muziek, tekenen en meditaties gaan we de stress afleiden en ombuigen om in een rusttoestand te komen. Ik ga je helpen om te leren hoe je dat vervolgens zelf kunt toepassen op de momenten waar jij voelt dat je het nodig hebt om op een gezonde manier om te gaan met stress.