Opleidingen, trainingen etc.

Naast de vele, vele uren die ik in boeken heb doorgebracht, heb ik in de afgelopen jaren een veelvoud aan opleidingen, trainingen, workshops en masterclasses gedaan. Ik blijf graag geprikkeld, geestelijk gestimuleerd en leer heel graag bij. Kennis opdoen vind ik niet alleen leuk en belangrijk voor mijn werk, maar ook belangrijk voor mezelf om te blijven groeien als mens.

Ik heb de relevantste en/of meest stimulerende opleidingen/trainingen hieronder op een rijtje gezet. 

 

Gebied Naam opleiding/training/cursus/workshop/masterclass

Coaching

Hbo Coaching

Thomas Gordon; effectieve communicatie

Oudercontacten, gesprekstechnieken en pedagogisch adviseren

Holistisch kindercoach

Relatie coaching

Innovatie management

Vraag gestuurd werken

Stress en burn-out

HSP als kracht


Pedagogisch & didactisch 

Beroepsopleiding Leerkracht basisonderwijs     

HBO+ Intern begeleider

Zicht op ontwikkeling

succesvol pedagogisch handelen

IEP Eindtoets en LVS

De intern begeleider maakt het verschil

Meldcode kindermishandeling

Analyse toets gegevens

VVE-methodieken “Jij maakt het verschil”           

Reggio Emilia

Triple-P; positief opvoeden

Training EDI model

Liefdevol begrenzen (Lois Eijgenraam)

Leerrijpheid (Lois Eijgenraam)


Speltherapie

Hbo Speltherapeut

Vormtekenen (Dick Bruin)

Nat-in-nat schilderen (Dick Bruin)

Kindertekeningen analyseren


Gespecialiseerd pedagogisch aanbod en onderwijs adviezen 

Kijk! registratiesysteem/leerlingvolgsysteem

SpelenderWIJS (onderwijsvernieuwing)

SLO leerdoelen in de praktijk

Ik leer anders (begeleiding bij HSP,HB, beelddenken en autisme)

Talenten ontdekken en begeleiden bij peuters en kleuters

Autisme en aanverwante stoornissen

Zicht op ontwikkeling

Kinderen die opvallen

Spraak/taal jonge kind

Groepsdynamica

Pientere peuters & slimme kleuters

Sociaal-emotioneel afwijkende ontwikkeling

Handelings- en opbrengstgericht werken


Holisme, antroposofie en spiritualiteit 

Menskunde

Holistisch opvoeden

Tantric Energy

Reiki 1 & 2

Sacred sexuality

Hechting en basisveiligheid (Thomas Kelling)


Divers

Meldcode kindermishandeling