Hallo, ik ben Nancy, oprichter van Buro Kosmos. 

 

Buro Kosmos is een praktijk in Amsterdam noord, die kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar helpt wanneer het op school of thuis allemaal even niet gaat zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld bij HSP,  angsten, meer/hoogbegaafdheid, autisme, beelddenkers, scheiding of nieuwetijdskinderen. Bij neerslachtigheid, boosheid of futloosheid kan Buro Kosmos ook hulp bieden. Ook is het mogelijk om als leerkracht, docent, intern begeleider of zorgcoördinator tips en hulp te krijgen bij zorgleerlingen. Dit alles gebeurt vanuit holistisch en antroposofisch oogpunt. 

Waarom de naam Kosmos? Kosmos is de oneindige ruimte waar alles met elkaar in verbinding staat: de aarde, de planeten en sterren, de natuur maar ook alle materie en energie waarin de mens zich kan ontwikkelen.

Om je als kind/jongere op een fijne manier te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat alle aspecten aandacht krijgen, niet alleen de cognitieve ontwikkeling -die op school het meeste word gestimuleerd- maar juist ook de emotionele, de sociale, de morele, de energetische en de affectieve ontwikkelingsgebieden hebben aandacht nodig. Wanneer dit even niet vanzelf gaat, kan Buro Kosmos ondersteuning bieden. 

Zelf ben ik altijd werkzaam geweest in het onderwijs; als peuterleidster, leerkracht, plus-klas docent en als intern begeleider. 
Ik zag dat er zeer regelmatig kinderen zijn die niet in het huidige onderwijssysteem of de maatschappelijke norm passen. Vaak word er dan gezocht naar oplossingen om het kind te sturen naar de gemiddelden of zelfs te veranderen. Ikzelf vind het veel belangrijker dat kinderen zichzelf blijven, zich goed voelen bij wie ze zijn, zichzelf begrijpen en dit om kunnen zetten in kracht waarmee ze zich staande kunnen houden op een autonome manier. Daarom ben ik dit buro gestart, om kinderen te ondersteunen in wie ze zijn, als dat even niet meer vanzelf gaat of vanzelfsprekend is. 

 

Groet, Nancy 

 

"Niemand is precies zoals jij, en dat is jouw superpower"     

                                                                                           - Elyse Santilli 

Buro Kosmos   /   nancy@burokosmos.nl   /  insta: @BuroKosmos   /  LinkedIn: buro kosmos   /   whatsapp: 06-83507490