Wat zegt dat holistische/antroposofische nou precies?

Die vraag krijg ik regelmatig. En dat begrijp ik helemaal. Ik zal het in het kort proberen uit te leggen.

Holistisch komt van het Griekse woord holos, wat heel betekent. Het wil zeggen dat alles met elkaar verbonden is. Je kijkt naar het grotere geheel. Het gaat er van uit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, denken en energie. 

De grondlegger van de antroposofische denkwijze is Rudolf Steiner (een naam die onlosmakelijk verbonden is met de vrije scholen in ons land)  Super simpel gezegd gaat deze filosofie er van uit dat iedereen zichzelf lekker op zijn eigen manier mag/moet ontwikkelen. Enkele kernwoorden van antroposofie zijn innerlijke bewustwording, aandacht, inspiratie, authenticiteit, intuïtie en verbinden. De antroposofie gaat er ook vanuit dat je als mens nauw bent verbonden met de aarde, de natuur, de zon, de maan en de sterren

Als holistisch/antroposofisch coach kijk ik dus naar het geheel. Namelijk naar het kind zelf; de 4 aspecten lichaam, gevoel, denken en energie. En ik kijk ook naar het systeem waaruit het kind komt, dit is vaak het gezin maar vaak ook de situatie op school, daar brengt een kind een groot deel van zijn/haar tijd door. Waar is de klacht ontstaan en hoe kom je weer in balans? Ik kijk dus niet alleen naar de klacht, maar ook naar alles eromheen en gaan we kijken hoe je deze klacht om kunt zetten in kracht. 

Het weer in balans brengen doe ik onder andere door middel van gesprekken, het inzetten van coachkaarten en therapeutisch tekenen. Maar ook kunnen speltherapie, aromatherapie, emotioneel evenwichtsoefeningen en oefeningen en behandelingen zowel op cognitief (coachspellen) als op energetisch niveau (gronden/meditatie/reiki) kunnen hier bij komen. Dit gaat allemaal in overleg met het kind, wat vind het kind fijn, waar voelt goed voor hem/haar.  

Mocht je nog vragen hebben over holisme of antroposofie, ik vertel je er graag meer over : )