Wat zegt dat holistische/antroposofische nou precies?

Die vraag krijg ik regelmatig. En dat begrijp ik helemaal. Ik zal het in het kort proberen uit te leggen.

Holistisch komt van het Griekse woord holos, wat heel betekent. Het wil zeggen dat alles met elkaar verbonden is. Je kijkt naar het grotere geheel. Het gaat er van uit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, denken en energie. 

De grondlegger van de antroposofische denkwijze is Rudolf Steiner (een naam die onlosmakelijk verbonden is met de vrije scholen in ons land)  Super simpel gezegd gaat deze filosofie er van uit dat iedereen zichzelf lekker op zijn eigen manier mag/moet ontwikkelen. Enkele kernwoorden van antroposofie zijn innerlijke bewustwording, aandacht, spiritualiteit, inspiratie, authenticiteit, intuïtie en verbinden. De antroposofie gaat er ook vanuit dat je als mens nauw bent verbonden met de aarde, de natuur, de zon, de maan en de sterren

Als holistisch/antroposofisch coach kijk ik dus naar het geheel. Namelijk naar jou als compleet mens; de 4 aspecten lichaam, gevoel, denken en energie. En ik kijk ook naar het systeem waaruit hoe komt. Voor kinderen is dit is vaak het gezin maar vaak ook de situatie op school, daar brengt een kind een groot deel van zijn/haar tijd door. Voor volwassenen kan dit heel divers zijn en samen gaan we kijken naar jouw persoonlijke situatie. Waar en wanneer is de klacht ontstaan, waar ligt de kiem en hoe kom je weer in balans? Ik kijk dus niet alleen naar de klacht, maar ook naar alles eromheen en gaan we kijken hoe je deze klacht om kunt zetten in kracht. Op welke manier we dit doen bepalen we samen. 

Mocht je nog vragen hebben over holisme of antroposofie; ik vertel je er graag meer over : )