Engelenpoort 2-2-‘24 De eerste uit een verbonden reeks

Op 2 februari (2-2) gaat er weer een Engelenpoort open, die ons zal helpen in onze spirituele ontwikkeling. Elke engelenpoort heeft een specifiek thema dat onze aandacht vraagt.

Voor deze Engelenpoort betekent dit dat de Aquarius-energie sterker wordt gevoeld en dat we ons meer bewust worden van onze behoeften en gevoelens. Alles versnelt (nog meer), niets kan blijven zoals het is.

Dit portaal is het eerste in een reeks onderling verbonden engelenportalen die ons kracht geven en ons helpen belangrijke beslissingen te nemen. Februari, maart en april zijn drie belangrijke maanden, omdat de planeten gelijk lopen en alles versnelt.

Engelenenergie en engelenboodschappen moedigen ons aan om meer te doen om onze verlangens om jouw zielspad te volgen en vorm te geven.

Het kan zijn dat je rond de engelenpoort (meer) last hebt van ascensiesymptomen door de toename van frequentie. (Ik zal in een volgende post uitleggen wat ascensiesymptomen zijn)

Afstemmen op het Aquarius tijdperk doen we collectief door de hogere energiefrequenties die van Sirius naar de Aarde komen. Sommige mensen bewust, als zij al spiritueel ontwaakt zijn of aan het ontwaken zijn. Anderen onbewust. Dit is het tijdperk waarin we streven naar gerechtigheid, vrede en (zelf)liefde.

Deze energiefrequenties helpen ons dus ook om grote stappen te maken in onze eigen spirituele ontwikkeling. De invloed van Aquarius is sterk. En dat betekent dat wij ook streven naar vernieuwing, vrijheid en gelijkheid. Individuele vrijheid staat hierbij in eerste instantie centraal. Je intuïtie wordt sterker, contact met je hoger zelf wordt makkelijker en we voelen vaker dat we in een hogere frequentie zitten.

Met deze nieuwe krachtige energieën bereiden we ons voor op de Leeuwenpoort op 8 augustus, een van de belangrijkste engelenpoorten van 2024, waar we nog meer kracht zullen opdoen en ons hart zullen volgen. Voordat we er klaar voor zijn om de energie van de Leeuwenpoort te gebruiken in ons leven, bereiden we ons voor op deze Engelenpoort door het fundament in onszelf te versterken. Dit gebeurt vooral door oud verdriet los te laten.

Als je in een proces van spirituele ontwaking zit, heb je misschien het gevoel dat je in de lift zit. Dit komt omdat je (bewust) openstaat voor deze energieën en de hoge frequenties.

Deze energie kan de aanzet zijn om onze dromen waar te maken. De energie van Aquarius kan soms ook heel onvoorspelbaar zijn. En er kunnen ook veel onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden die juist druk kunnen creëren om belangrijke acties te ondernemen. Je hebt dan de keuze: laat je angst leidend zijn of durf je je intuïtie te volgen? Door de engelenpoorten krijg je hierbij dus hulp van de engelen. Engelen spreken tot je via je intuïtie.

Ze helpen je op je nieuwe pad en helpen je bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ze moedigen je aan om je hart te volgen en de oude, zwaardere dingen achter je te laten. Je kunt berichten van hen ontvangen via dromen, inspiratie, tekens, dieren, synchronisatie of het zien van dubbele cijfers. Er komt bijvoorbeeld een lied op de radio waarvan de woorden ineens een boodschap voor jou zijn. Of je blik valt op iets dat een symbolische betekenis heeft voor jou. Engelen brengen je ook onverwacht nieuwe contacten. Of contacten die je langer had maar die nu een andere betekenis krijgen.

Wat is het effect van deze Engelenpoort en het Aquarius energieportaal?

Onder invloed van deze engelenpoort kunt je o.a. kennis maken met het onderwerp "veiligheid". Vooral het gevoel van veiligheid bij je innerlijk kind kan centraal komen te staan, waarbij zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid een grote rol  kunnen spelen.

Op werkgebied kan dit energieportaal grote invloed hebben op mensen met een creatieve en zorgzame functie. Er kunnen stappen gezet worden met de creatieve ideeën die vorig jaar zijn gaan groeien. Deze hoge energiefrequenties helpen ons ook om op werkgebied hele grote stappen te maken in onze ontwikkeling en groei.

Ook op liefdesgebied worden er stappen gezet. Je intuïtie volgen is hierbij leidend. Weet je al een tijdje niet of je met je relatie door moet gaan? Je intuïtie zal je vertellen wat de juiste keuze voor jou, op dit moment is. Durf je iemand niet mee uit te vragen? Dit is het moment om de stap te zetten, wat de uitkomst ook mag zijn, je komt daardoor weer verder in je proces.

Tweelingzielen kunnen een nog sterkere aantrekkingskracht ervaren tijdens Engelenpoort dagen. Op welk punt je ook zit in het tweelingzielen proces (het naar elkaar toe groeien, terugkomen bij elkaar, het tijdelijk loslaten of een aankomende ontmoeting) je intuïtie zal zo sterk zijn dat je weet wat te doen.

Tweelingzielen en engelenpoorten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke engelenpoort heeft in meer of mindere mate invloed op tweelingzielen.

Deze engelenpoort heeft vooral invloed op tweelingzielen die elkaar nog moeten ontmoeten. Door een reeks van ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen zal dit proces zich versnellen, wanneer beide delen van de tweelingziel hun intuïtie volgen.

Tweelingzielen die elkaar wel al hebben ontmoet, zullen nog dichter tot elkaar komen.

Op 22-2-‘24 is de volgende Engelenpoort maar  is niet verbonden met de reeks waar deze engelenpoort van 2-2-‘24 tot behoort. Deze Engelenpoort is nauw verbonden met de engelenpoorten van 3-3-‘24 en van 4-4-‘24. Deze drie engelenpoorten vormen samen de voorbereiding voor de Leeuwenpoort op 8 augustus.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.