Ascentie

• ascentieproces •
We leven in een bijzondere tijd. Op dit moment zitten we in een grote transformatiefase die veel mensen bewust en onbewust voelen. Het ascentieproces. Het oude moet afbrokkelen voordat het nieuwe kan ontstaan.

Ascentie betekent letterlijk: opstijgen. De energie en trilling op onze aarde verandert en wordt hoger. De energie zorgt ervoor dat we opstijgen naar een hoger bewustzijn. Ascentie is een collectief maar ook persoonlijk proces.

Zoals er een dag- en nachtcyclus bestaat, seizoenen en jaren, zo is er een nog grotere tijdcyclus die gebaseerd is op de beweging van alle hemellichamen. Deze cyclus verklaart de opkomst en ondergang van beschavingen en de toename en afname van het menselijk bewustzijn.

In oude culturen zoals bijv. de Egyptische, de Babylonische en de Grieks-Romeinse, werd dit al beschreven. Maar ook de Maya’s en de Bataven (nu Indonesië) beschreven dit op bijna precies dezelfde manier.
Ze zijn het er allemaal over eens dat de lengte van de cyclus ongeveer 24 duizend jaar is en dat die gelijke fasen omvat van ascensie (naar verlichting) en descensie (naar onwetendheid). En dat we nu aan het eind van de overgangsfase zitten en het nieuwe tijdperk ingaan, die van liefde, kennis, bewustzijn en licht.

Wat kunnen we nu in het begin van deze opgaande cyclus verwachten? Het is natuurlijk niet makkelijk om dat precies te zeggen. De mist van materialisme begint op te stijgen en kennis neemt in allerlei vormen toe, waardoor het leven op alle niveaus verandert.

Dit collectieve bewustzijn verhoogt de energie op aarde heeft een positief effect op je. Een opwaartse spiraal. Zo kan het zijn dat het je intuitie versterkt en dat je meer gaat voelen, dat je ineens veel creatiever wordt of dat je herinneringen krijgt van vorige levens of mensen die je herkent van een vorig leven, dat je meer inzicht krijgt in patronen en jouw rol hierin, dat je meer vanuit je hogere zelf kan leven en minder vanuit je ego en dat je bewustzijn groeit. Zo kan het ook zijn dat je meer de waarnemer wordt van je gevoelens en gedachten en meer in verbinding bent met de kracht en liefde die je diep van binnen bent.

Met liefde, Nancy ⭐️♥️🙌🏼

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.